Kim van der Leest creëert

Kim is sterk in interdisciplinaire groene concepten met directe toepassing naar de praktijk, maatschappelijke relevantie en nieuwe vormen van ondernemerschap, verbeteren van ons welzijn en een passende beleving.

Voor opdrachtgevers zowel uit het onderwijs, overheid, zorg als bedrijfsleven.
 

 

In ontwikkeling: concept en sterkere profilering Tuin als Lab naar een breder publiek. Focus op Water en innovatieve verbindingen met onderwijs en bedrijfsleven.

 

 


Concept en ontwerp maquette De Levende Tuin  & Water klimaatbestendige stad voor VHG, Gemeente Houten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.